web analytics

SPA DARBĪBA UN DROŠĪBA

KURSHI SPA centra darbība un epidemioloģiskie drošības pasākumi:

Visi KURSHI SPA pakalpojumu sniedzēji ir saņēmuši pilnu COVID 19 vakcinācijas kursu!

HIGIĒNA UN DROŠĪBA SPA centrā:

Lūgums klientus ievērot sociālo distanci 2 metri un veikt roku dezinfekciju.

ATTĀLUMA IEVĒROŠANA
Ievērojot drošību un nepieciešamo attālumu slēgtās telpās noteiktā platībā, tiek ierobežots klientu skaits. KURSHI SPA recepcijas zonā vienlaicīgi drīkst uzturēties tikai 1 klients, izņemot gadījumus kad klienti ir no vienas mājsaimniecības. Visos KURSHI SPA kabinetos drīkst atrasties viens pakalpojumu sniedzējs un viens klients, izņemot gadījumus, kad klienti ir no vienas mājsaimniecības.

KLIENTU DROŠĪBAI
SPA klientiem ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi sabiedriskās telpās. Klientu apkalpošanas punktā – SPA recepcijā – ir uzstādīts aizsargājošs stikls. SPA centrā netiek apkalpoti klienti, kuriem ir noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, kā arī viesi, kuriem ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Pirms pakalpojuma saņemšanas klientam tiek veikta bezkontakta temperatūras mērīšana. Pakalpojumu sniegšanas starplaikos tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes un starplaiks starp klientu pierakstiem ir 20 minūtes. Nagu kopšanas speciālista kabinetā ir uzstādīts aizsargstikls starp klientu un pakalpojuma sniedzēju. 

PERSONĀLA DARBA VIDE
Personālam tiek nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi: maskas, cimdi un roku tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi. Darbvietas tiek regulāri dezinficētas un tiek pastiprināti sekots līdzi darbinieku veselības stāvoklim.

TELPU TĪRĪBA
Ir uzlabots un palielināts dezinfekcijas un koplietošanas telpu tīrīšanas biežums un stingrāka uzraudzība.  Kabinetiem ir izstrādāti tīrīšanas standarti ar paaugstinātu uzmanību dezinfekcijai saskarsmes zonām, piemēram, durvju rokturi, gaismas slēdži, pogas un tml.

ATBILDĪGĀS PERSONAS par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu:

  1. Atbildīgā persona par vispārēju epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu viesnīcā un SPA centrā – SIA “NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI “KURŠI”” valdes locekle – Kristīne Kursīte . Tālr. +371 67878599, kristine.kursite@kurshihotel.lv 
  2. Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu SPA centrā – SIA “NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI “KURŠI”” SPA vadītāja  – Marina Šeina, +37127859322, spa@kurshihotel.lv

SVARĪGI!

No 2021.gada 1.oktobra KURSHI SPA centrs strādās tikai no piektdienas līdz svētdienai. Darba laiks no 09:00-21:00.